5.2.2. Vektorite liitmine ja lahutamine. Vektori korrutamine arvuga.