7.2.3. Aritmeetilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem.