7.2.8. Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena