9.2.2.Võrrand cos x = m. Üldlahend, erilahendid etteantud piirkonnas