12.1. Sirgeja tasand ruumis (geomeetriline tõlgendus)

Selle terminiga seotud sisu hetkel pole.