12.3.5. Võrranditega antud sirge ja tasandi vastastikune asend