12.3.7. Võrranditega antud kahe tasandi vastastikused asendid. Nurk kahe tasandi vahel