V7. Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria