V8. Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria