2.1.2. Võrrandite samaväärsus. Samaväärsusteisendused