2.2.3. Kõrgema astme võrrandid, mis taanduvad lineaar- ja ruutvõrranditeks.