8.2.2. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis.