3.2. Organismide ehitus, rakkude ehitus ja talitlus