Üldkogumi arvnäitajate hindamine valimi karakteristikute abil