Amiidid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid