3.2.5. Amiidid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid