Uudisklipp Eesti ajaloost enne 17. sajandit. Projekt