Tasandi võrrand. Tasandi määramise viisid.(teooria+näited)