Võrranditega antud kahe sirge vastastikused asendid ruumis (teooria+näited)