12.3.2. Võrranditega antud sirgete vastastikune asend