Estrid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid