3.2.3. Estrid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid