Estrite ja amiidide struktuurivalemite koostamine nimetuste järgi