LINEAARSE MUDELI PARAMEETRITE LEIDMINE JA TÕLGENDAMINE