14.3.1 Lineaarse mudeli parameetrite leidmine ja tõlgendamine