Rakendusbioloogia põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses