5.1.2. Rakendusbioloogia põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses