Hapete ja aluste tugevuse kvantitatiivne iseloomustamine