Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi