6.2.5 Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi.