Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi (ülesanne)