Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos