3.3.4. Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos