MUDELEID VÕRDELISE JA PÖÖRDVÕRDELISE SÕLTUVUSEGA. LÕIMING GEOGRAAFIAGA