14.2.2 Mudeleid võrdelise ja pöördvõrdelise sõltuvusega