3.1.8. Aromaatsed ühendid ja nende keemilised omadused