3.2.9. Kokkuvõte orgaanilistest ühenditest organismides