1.1.3.Võrratus ja selle omadused. Lineaarvõrratused