12.2.Punkt ja vektor ruumis

Selle terminiga seotud sisu hetkel pole.