12.2.2. Vektor ruumis. Vektori koordinaadid ruumis.