7.5.2 Teoreemid piirdenurga kohta. Thalese teoreem