7.5.3 Ülesannete lahendamine kesknurga ja piirdenurga kohta.