14.4.1 Regressioonimudel. Regressioonimudeli kirjeldusvõime