3.1.10.5 5.ülesanne **: Looge vastuse kasti molekul, millest polümeer moodustus