TEST Kontrolltöö - Valikkursus: Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu