7.2.4 Kõvertrapetsi pindala. Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem